sinanalcinlogo
test4ware
Home » test4ware

İlk olarak 2011 yılında Hannover Fuarında (Hannover Messe) kullanılan Sanayi 4.0 kavramı o günden bugüne kadar dünya genelinde başta sektörler olmak üzere akademiden, medyaya kadar çok geniş bir yelpazede odak gündem haline geldi.

 

Otomasyonun ötesinde; Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT), Siber-Fiziksel Sistemler (Cyber-Physical Systems), Büyük Veri (Big Data), Bulut (Cloud), M2M ve benzeri konuları içeren Sanayi 4.0 süreci yakın geleceğin temel üretim paradigmasının temellerini atıyor.

 

Sanayi 4.0’ın –başta Almanya olmak üzere- AB’de de resmi politika olarak kabul edilmesi ve ABD’nin de bu konuda çok ciddi araştırma faaliyetlerine girişmiş olması, özellikle 1990’ların başından itibaren doğuya kaymış olan üretimin tekrar batıya çekilmesinin hedeflendiğini göstermektedir. Sanayi 4.0 ile birlikte ucuz işgücüne dayalı rekabet avantajı önemini yitirecekken, Sanayi 4.0’ın çoklu entegre yapısını içselleştirip uygulayamamış ülke ve firmalar giderek hammadde tedarikçiliği ve geri-dönüşüm rollerine sürüklenecektir.

 

Firmaların Sanayi 4.0 sürecine geçiş için uygun adımları atmalarının önündeki en önemli engel, firmanın Sanayi 4.0 sürecinin neresinde olduğunun tespitidir. Firma, mevcut durumunu analiz ederek Sanayi 4.0 sürecinde üstlenebileceği rolleri değerlendirip temel stratejisini oluşturabilir.

 

test4ware Sanayi 4.0 sürecinde firmaların mevcut durumlarının belirlenerek, geliştirmeleri gereken yönlere vurgu yapmaktadır.

 

test4ware temel olarak Sanayi 4.0 sürecinin gerektirdiği dört temel yetkinlik alanı tanımlamakta (4ware yaklaşımı) ve bu yetkinlik alanlarında firmanın durumunu ortaya koymaktadır.

 

4ware yaklaşımının özünü oluşturan dört yetkinlik alanı: Hardware, Software, Netware ve Wetware. Firmalar bu dört yetkinlik alanındaki konumları ve bu alanların birbiriyle uyumu üzerinden rekabet güçlerinin çerçevesini çizeceklerdir.

 

İlk alan Hardware. Hardware firmaların Sanayi 4.0 sürecinde sahip olamları gereken üretim sistemleri bütününe işaret etmektedir. CNC tezgahlarından yapay zekalı robotlara kadar geniş bir yelpaze hardware kapsamındadır.

 

İkinci alan Software. Online yaşamın hayatımızın tüm alanlarına girdiğini düşünürsek, firmaların Sanayi 4.0 sürecinde tedarikten imalata, depolamadan satış sonrası servise kadar her aşamada uygun yazılımları kullanması kaçınılmazdır.

 

Üçüncü alan Netware. Netware Sanayi 4.0’ın belki de en önemli ayırt edici niteliğini oluşturan ilişkisellik ve bağlantılılık unsurlarını içermektedir. Küresel meta zincirinde firmanın üstleneceği rol, ne yapabildiği yanında yaptığı şeyi sisteme nasıl entegre ettiği ile de ilgilidir.

 

Son alan Wetware. Sanayi 4.0 tartışmalarının kaçınılmaz olarak en çok dikkat çeken yanı, bu yeni sanayi devriminin insan üzerindeki etkileridir. Soru genellikle tersten sorulmakta ve “acaba iş ortadan kalkacak mı?” sorusu öne atılmaktadır. İş elbette ortadan kalkmayacak fakat, biçim değiştirecektir/değiştirmektedir. İşgücünün yeni yetkinliklere kavuşması gerekmektedir. Ancak, wetware’ın esas anlamı Sanayi 4.0 sürecinin kaçınılmaz olarak en önemli parçasını oluşturmasıdır. Sanayi 4.0 sürecinden insanın beyin gücünü ve duygusal edimlerini çıkarttığımızda sistemin işlemesi mümkün olmayacaktır.

 

İşte test4ware size Sanayi 4.0 sürecinde bu dört yetkinlik alanındaki konumunuzu sınamanız için bir test imkanı sunuyor. Ücretsiz test ile Sanayi 4.0 sürecinde test4ware skorunuz ve genel konumunuz özet rapor olarak size ulaştırılıyor. Test sonrasında ayrıntılı rapor ve analiz için ayrıca iletişim kurunuz.