sinanalcinlogo
Hakkında
Home » Hakkında

Prof. Dr. Sinan Alçın

Öğretim Üyesi, Yönetim Danışmanı

Hakkında

Sanayi ve teknoloji iktisadı alanında bilimsel çalışmaları yanında çeşitli gazete ve dergilerde konu ile ilgili yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yazılı ve görsel medyada yazarlık ve yorumculuk yapan Alçın, PERYÖN’ün yayını olanı PY (Popüler Yönetim) Dergisi’nde de ekonomi yazarlığını da sürdürmektedir.

 

Teknoekonomi Politikaları isimli kitabıyla Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de uygulanan sanayileşme politikalarını irdeleyen Alçın, mikro ölçekte firmaların karşı karşıya kaldığı sorunların makro düzeydeki izdüşümlerini yakalamaya çalışmıştır. Teknolojiye dayalı gelişme stratejilerinin olmazsa olmazı olan kuluçka, teknokent ve teknopark konularında da çalışmaları bulunmaktadır.

 

Sanayi 4.0 konusunda Türkiye’de ilk bilimsel yayına sahip olan Alçın, geliştirdiği 4ware yaklaşımına bağlı olarak sanayi ve hizmet sektörünün sanayi 4.0’daki durumunu analiz ederek skorlayan test4ware (www.test4ware.net) isimli uygulamayı geliştirmiştir. Sanayi 4.0 dönüşümünün insan kaynaklarındaki dönüşümden başlayacağını değerlendiren Alçın, K12 ve yükseköğretim düzeyinde Eğitim 4.0 düzeyini teste yönelik edu4ware isimli uygulamayı da geliştirmiştir.

 

Akademik ve bilimsel çalışmaları yanında üniversite-sanayi işbirliği ve sektöre yönelik saha araştırmaları da bulunan Prof. Dr. Sinan Alçın kurucusu olduğu 4ware Araştırma (www.4ware.com.tr) ile Sanayi 4.0, Ar-Ge alt yapı ve ekonomi alanında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

4ware
unnamed