sinanalcinlogo
Edu4ware
Home » Edu4ware


edu4ware k12 ve yükseköğretim için hazırladığımız, 4ware yaklaşımına dayanan ve ilk-orta öğretim ile yükseköğretimde Sanayi 4.0’ın ihtiyaç duyduğu geleceğin mesleklerine hazır insan gücünün yetiştirilmesi sürecine ilişkin durum analizi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. edu4ware ile sunulan test ile öğretim kurumlarının Sanayi 4.0’ın gerekleri karşısındaki durumları (fiziki altyapı, yazılım gücü, personel düzeyi gibi) tespit edilmektedir.

edu4ware testi ile öğretim kurumlarının Sanayi 4.0 için hayata geçirdikleri Eğitim 4.0 uygulamaları incelenmekte ve 4ware yaklaşımında belirlenen dört yetkinlik alanındaki (hardware, sonftware, netware, wetware) durumları skorlanmaktadır. edu4ware ile Eğitim 4.0 Potansiyeli ölçülen öğretim kurumunun temel altyapı, personel, yazılım, ilişki ağı potansiyelleri analiz edilerek raporlanmakta ve bu rapor üzerinden kurum yöneticileriyle ortak bir yol haritası çıkartılmaktadır. Yol haritasında belirlenen hedefler doğrultusunda Prof. Dr. Sinan Alçın öncülüğündeki uzman ekibimizle Eğitim 4.0 Dönüşüm Danışmanlığı hizmetini de sunmaktayız.

Prof. Dr. Sinan Alçın’ın konu ile ilgili yazılı ve görsel basında yayımlanmış içeriklerine ve Eğitim 4.0 haber ve uygulamalarına edu4ware bloğumuz olan egitim4.com adresinden erişim sağlabilirsiniz.