sinanalcinlogo
4ware Yaklaşımı
Home » 4ware Yaklaşımı

 

4ware yaklaşımının özünü oluşturan dört yetkinlik alanı: Hardware, Software, Netware ve Wetware. Firmalar bu dört yetkinlik alanındaki konumları ve bu alanların birbiriyle uyumu üzerinden rekabet güçlerinin çerçevesini çizeceklerdir.

 

Prof. Dr. Sinan Alçın’a ait olan 4ware yaklaşımında tanımlanan dört yetkinlik alanında firmaların bulunduğu durum onların Sanayi 4.0 ve geleceğin ekonomilerine adaptasyonları için iyileştirmeleri gereken alanları da ortaya çıkartmaktadır.

 

Geleceği yakalamak için firmaların 4ware’de tanımlanan dört yetkinlik alanında güçlenmeleri önemlidir. 4ware Araştırma olarak biz, firmaların Sanayi 4.0 adaptasyonlarında onlarla birlikte, güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerin tespiti ve devamında Sanayi 4.0 dönüşüm adımlarını atıyoruz.

 

Sanayi 4.0 Dönüşüm Danışmanlığı kapsamında firmaların ihtiyaç duyduğu; üretim altyapısı dönüşümü, akıllı fabrika sistemleri, ERP dönüşümü, bütçeleme, finansal projeksiyon, IoT sistemler, RFID tabanlı üretim ve süreç kontrol altyapıları, İK 4.0 dönüşüm yaklaşımları konularında hizmet üretiyoruz.

 

4ware yaklaşımının temelini oluşturan dört alan:

 

İlk alan Hardware. Hardware firmaların Sanayi 4.0 sürecinde sahip olmaları gereken üretim sistemleri bütününe işaret etmektedir. CNC tezgahlarından yapay zekalı robotlara kadar geniş bir yelpaze hardware kapsamındadır.

 

İkinci alan Software. Online yaşamın hayatımızın tüm alanlarına girdiğini düşünürsek, firmaların Sanayi 4.0 sürecinde tedarikten imalata, depolamadan satış sonrası servise kadar her aşamada uygun yazılımları kullanması kaçınılmazdır.

 

Üçüncü alan Netware. Netware Sanayi 4.0’ın belki de en önemli ayırt edici niteliğini oluşturan ilişkisellik ve bağlantılılık unsurlarını içermektedir. Küresel meta zincirinde firmanın üstleneceği rol, ne yapabildiği yanında yaptığı şeyi sisteme nasıl entegre ettiği ile de ilgilidir.

 

Son alan Wetware. Sanayi 4.0 tartışmalarının kaçınılmaz olarak en çok dikkat çeken yanı, bu yeni sanayi devriminin insan üzerindeki etkileridir. Soru genellikle tersten sorulmakta ve “acaba iş ortadan kalkacak mı?” sorusu öne atılmaktadır. İş elbette ortadan kalkmayacak fakat, biçim değiştirecektir/değiştirmektedir. İşgücünün yeni yetkinliklere kavuşması gerekmektedir. Ancak, wetware’ın esas anlamı Sanayi 4.0 sürecinin kaçınılmaz olarak en önemli parçasını oluşturmasıdır. Sanayi 4.0 sürecinden insanın beyin gücünü ve duygusal edimlerini çıkarttığımızda sistemin işlemesi mümkün olmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.