Orta Vadede Görünüm

Hükümetin 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) dün başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Alışılageldiği üzere, programda dünyadaki genel durum tahlili yanında makro verilerin iyileşeceğine dair öngörülere yer verildi. Dünyada ve ülkedeki en önemli tehdit olarak jeopolitik riskler gösteriliyor. Ayrıca 2016 ve 2017 yıllarında bütçe açığında ortaya çıkan artış da gelecek üç yılın programının hedef çerçevelerini belirlemiş durumda.

***

Programda makroekonomik açıdan özellikle enflasyon, işsizlik ve bütçe açıkları konusundaki risklere vurgu yapılıyor. Enflasyona karşı sıkı para politikasının izleneceği ve dolayısıyla faizlerin aşağı yönlü hareket etmeyeceği anlaşılıyor. İşsizliğin çözümü konusunda somut bir hedef bulunmuyor. Bu üç problem arasında programın esas hareket yönünü oluşturan bütçe açığı ve bunun finansmanı. Özellikle son iki yıl içerisinde hazinenin borçlanma gereğindeki hızlı artış, faiz başta olmak üzere ekonomideki tüm verileri altüst etti ve ekonominin içinde bulunduğu durgunluğu kalıcı hale getirerek riskli pozisyonu pekiştirdi.

***

Bölgesel çatışma riskleri yanında ülkenin dünya genelindeki imajında ortaya çıkan erozyon, yabancı sermaye ve yatırım olanaklarını da ciddi biçimde erittiği için iktidar koalisyonu, bu yeni OVP’de finansman için içeriye dönmeyi temel prensip edinmiş durumda.

İçeriye dönmekten kasıt, kamu harcamalarının bazılarında kısıtlama, sosyal yardımların tırpanlanması, çeşitli vergi artışları, kamusal mülk satışları, altın sertifikası çıkartılması, faizsiz bankacılığın yaygınlaştırılması, tarımın kamusal niteliğinin ortadan kaldırılarak tamamen piyasalaştırılması, bireysel emeklilik dayatmasının sürdürülmesi ve bazı vergi kalemlerinde artışa gidilmesidir.

***

Önlemler içerisinde özellikle vergi artışlarını içeren ve dün meclis gündemine alınan torba yasa çok ağır önlemler içeriyor. Yeni düzenlemelerle motorlu taşıtlar vergisi binek araçlarda yüzde 40 oranında artırılacak ve ayrıca taşıtın değerine göre katlamalı bir oran oluşacak. Finansal kazançlardaki kurumlar vergisi oranı da yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkartılıyor. Gelir vergisi 3. dilimindeki vergi oranı yüzde 27’den yüzde 30 düzeyine artırılıyor.

Vergi boyutu böyle! Esas gelir sağlayacak kısım ise kamusal mülk satışları ve tarımda dönüşüm politikalarında…

Kamuya ait lojmanların -içinde oturanlar öncelikli- satışı gibi önlemler var programda. Ayrıca tarımda bir süredir devam eden “lisanslı depolama hizmetleri” başlıklı tarımı tekelci sermayeni oyun alanına çevirecek düzenlemeler ile “su yasası” hazırlıkları da programın üç yıllık projeksiyonunun temel taşlarından birisi.

***

Dün açıklanan OVP ile iktidar, içinde bulunulan ekonomik darboğazın çözümü için ülkenin gelecek potansiyelini eritme pahasına ciddi bir “kemer sıkma” programına yönelmiş gözüküyor. OVP’de çıkan sonuç bölgesel jeopolitik riskler olarak tanımlanan savaş politikalarının finansmanının halka fatura edilmek istendiğini gösteriyor. Bu durum gelecek üç yılın sadece bölgede değil ülke içinde de sıcak geçeceğini gösteriyor!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir