Birlik, Mücadele ve Dayanışma!

Kapitalist emperyalist ülkeler ve besledikleri tekelci kapitalistlerin dünya genelinde ama özellikle de Ortadoğu bölgesinde sahneledikleri savaş oyunundan dünya emekçilerine düşen gün geçtikçe ağırlaşan yaşam koşulları olmaktadır.

Son referandum da gösterdi ki, demokrasi YSK’nın tertiplediği seçim süreci ile değil,  ancak uğruna verilecek ortak mücadele ile kazanılabilir.

Referandum süreci sonrası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi yeniden siyasal gözetime çekmiş olması, ülkenin tek adam yönetimiyle birlikte uluslararası alanda da teklik ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Uluslararası alanda Türkiye, çoklu çelişkiler yaratarak kendisine manevra imkanı sağlayacak geçici işbirlikleri bulmayı deniyor. Bu politika kısa erimli çözümler yaratıyor gibi görünse de uzun vadede ciddi bir “tek kalma” riskini ve belki de çarpışmaları getirebilir. AKPM’nin aldığı “gözetim” kararı bundan sonra –başta AB olmak üzere- uluslararası alanda “Eyyy” ünlemiyle başlayan cümlelerin daha zor kurulacağını gösteriyor.

***

Tüm bu siyasal toz dumanın ülke içerisinde emekçilere yansımaları ise çok türlü. Öncelikle çarşı ve pazarda fiyatlar alıp başını gitmiş durumda. Enflasyon –resmi hesapla bile- yüzde 11’i aşmış durumda ve daha kötüsü, girdi maliyetlerindeki artışı gösteren ÜFE tüketici fiyatlarından hızlı artıyor. Bu önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarındaki artışın ivmelenebileceğini gösteriyor. Geniş halk kesimleri açısından bir diğer problem işsizliğin rekor düzeylere erişmesi. Bu bir yandan yoksulluğun ateşini harlarken, bir taraftan da mevcut çalışanların çalışma koşullarının ve ücretlerinin baskılanması sonucunu doğuruyor. Birçok sektörde sıfır zamla yıl geçiyor.

***

Yaşanan ekonomik darlığa karşı iktidar palyatif (geçici ve etkisiz) çözümlere yöneliyor. İktidar, sermaye kesimlerini rahatlatacak türden çeşitli vergi kolaylıkları ve teşvikler üzerinde yoğunlaşırken, işçi sınıfı ve emekçiler için ise kıdem tazminatını ortadan kaldıracak adımı atmaya hazırlanıyor.

***

İşçi sınıfı ve emekçiler, 2017 1 Mayısına hem siyasal bunalımın ve OHAL’in getirdiği olağanüstü baskılar hem de ekonomik ve sosyal haklarının temelden hedeflendiği koşullarda giriyor. 2017 1 Mayıs’ı hem ülkemiz hem de dünya emekçileri için uluslararası alanda savaşın ve ulusal bağlamda gerici siyasal rüzgarların karşısında güçlü bir birlik ve güçlü bir mesaj olanağı sunmaktadır.

1 Mayısın “Birlik, Mücadele ve Dayanışma” şiarı emekçilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve siyasal saldırılar karşısındaki tek gücüdür.

1 Mayıs kutlu olsun!

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir