Güvensizlikte istikrar

AKP Koalisyonunun 2002 yılında iktidara gelişinde 3Y ile mücadele sözü en büyük etkiyi yaratmıştı. 3Y, Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar ile mücadeleden oluşuyordu. Neticede, 14 yılı devirip 15 yıldan ay almış bir iktidarın söz konusu mücadelede ne kadar ilerleyebildiği herkesin malumudur. 3Y’nin özellikle ilk iki unsuru (yolsuzluk ve yoksulluk) doğrudan ekonomi politikalarıyla ilintilidir. AKP Koalisyonu iktidara gelirken bu alandaki kötü yönetim deneylerini iyi tahlil etmiş ve buna göre bir “mücadele programı” şekillendirmiştir. Kamu yönetiminin şeffaflaşmasına dair atılan biçimsel adımlar ve yoksulluk ve açlığa terk edilen kesimlere de “ölmeyecekleri kadar” bir yardımın sürdürülmesi sözde mücadele programının özünü oluşturuyordu.

2011 yılıyla birlikte tıkanmaya başlayan ekonomik düzen, iktidar içi ayrışmaları hızlandırmış ve kamu kaynaklarının çeşitli yöntemlerle (kamu ve yerel yönetim ihale kanunları gibi) seçilmiş sermaye gruplarına (ağırlıklı olarak inşaat ve enerji) aktarımına dönüşmüştür.

Tüm bunlar olup biterken halkın ekonomik durum hakkındaki genel görüşünü yansıtan Tüketici Güven Endeksi ise sürekli olarak (dalgalanmalarla birlikte) düşme eğiliminde olmuştur. Geçtiğimiz gün açıklanan yeni veriler de aşağı yönlü trendin istikrarla(!) sürdüğünü gösteriyor.

Tüketici Güven Endeksi

turkey-consumer-confidence-trend

Kaynak: TÜİK

Şimdi düzenli olarak aylık periyodlarla “ekonomiyi kurtarma programları” açıklanıyor. Teşvikler, istisnaları, istisnalar varlık fonlarını izliyor. İzliyor izlemesine de gel görelim ki, ne ekonomide canlanma var ne de tüketici güveninde iyileşme!

Yaklaşan başkanlık referandumu için ekonomik tüm kaynaklar seferber edilmiş durumda. Halkın sandığa ekonomik durgunluğun etkilerini en az düzeyde hissedecekleri şekilde girmelerini istiyor iktidar koalisyonu. Fakat pek sonuç alınabilecek gibi gözükmüyor. Ekonomik alandaki umutsuzluk yeni seçim mottosunun da ekonomik alandan siyasal alana doğru kaydırılması sonucunu doğuruyor. AKP Koalisyonunun referandum sürecinde 3İ (İstikrar, İstiklal, İstikbal) kampanyasını yürüteceği konuşuluyor.

Yolsuzluk ve Yoksulluğu bitireceğiz diye iktidar olan koalisyonun ne kadar yol aldığını görünce, söze İstikrar ile başlayınca da ancak güvensizlikte istikrar görülebileceğini söyleyebiliriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir