Müjdeler paketi

Yeni hükümet de mevcut ekonomik tıkanmanın herhangi bir teşvik olmadan aşılamayacağını düşünmüş olmalı ki, ilk icraatlarından biri yeni bir “yatırım teşvik paketi” açıklamak oldu. Başbakan’ın tabiriyle “Ekonomik Müjdeler Paketi” yerli ve yabancı tekelci sermayeye tam biat müjdesi gibi.

Vergi kolaylıklarından, yeni para-kredi imkanlarına, yatırım teşviklerinden yeşil pasaporta kadar, sermaye için bir çok müjde düşünülmüş pakette.

Elbette bu paket de AKP iktidarları boyunca neredeyse her yıl açıklanarak geleneksel hale getirilmiş paketlerden farksız olacak, yatırım teşviki yerine sermayeye kaynak tahsisinin ötesine geçmeyecektir.

***

Sermaye için “müjdeler paketi” aslında hep açık…

OECD geçen hafta bir rapor yayımladı. Raporda OECD ülkeleri içinde istihdam oranında (yüzde 51) Türkiye son sırada. İşsizlikte ise 5. sırada. İstihdamda son sırada olupta işsizlikte ilk sırada olmama “başarısını” işgücüne katılım oranının düşüklüğü ve garabet işsizlik tanımına borçlu Türkiye. İşgücüne katılımın düşüklüğündeki temel neden kadınların işgücüne katılımının yüzde 32 düzeyinde seyretmesi. Batı avrupada bu oran yüzde 75. Ülkede hakim olan cinsiyet ayırımcılığı ve gericilik ile sermaye birikim rejimi arasındaki bağı da gösteriyor bu oran.

***

Sadece Türkiye değil, diğer “yükselen piyasalar” için de tehlike çanlarının daha kuvvetli çaldığı bir döneme giriyoruz. Bu tip teşvik paketleri ekonomik tıkanıklıkları çözme gücünü büsbütün yitirmekte. Fitch’e bağlı BMI araştırma merkezi “yeni yükselen piyasalar” üzerine bir rapor yayımladı. Bu raporda küresel ekonominin yeni gözde ülkeleri; Bangladeş, Myanmar, Pakistan, Mısır, Etiyopya, Endonezya, Kenya, Nijerya, Filipinler ve Vietnam olarak tanıtılıyor. Bu ülkelerin ortak özelliği, emek sömürüsüne dayalı sermaye birikim modelini yoğunlaştırmış olmaları.

Bu “şeref” yakın geçmişte içinde Türkiye’nin de bulunduğu “yükselen piyasalara” aitti.

***

Sadece turizmde yüzde 40’ları bulan gerilemeyi, havaalanında alüminyum folyaya sarılı çiçek takdim edilen rus turist kafilesinin de çözmeyeceğinin anlaşılması, büyük bir bunalımın içinde olunduğunu gösteriyor. Hem de artık bunalımı tespit için marksist olmaya bile gerek yok!

***

Neticede açılan paketle ortaya saçılan tıkanmanın resmidir! Sermaye iktidarı krizini aşmak için bir yandan işçi ve emekçileri daha fazla baskılayacak önlemleri alma bir yandan da toplumsal kaynakları peşkeş derdindedir.

İşçi sınıfının ve  emekçilerin doğru müdahalesi olmadan bu paketler matruşka bebeği gibi kendi içinden nicelerini çıkarmaya devam edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir