Yeni bir yıl değil yeni bir tarih için

Bir yılın daha sonuna gelinmekle birlikte, bitirmekte olduğumuz yılın içinde barındırdıkları, sadece sıradan bir yılın sonu olmadığı sanki tarihin sonu olduğu izlenimi vermektedir. Bunun gerisinde; ülkede ve bölgede yaşanan çoklu çatışma ortamı, emperyalist güçlerin yeni kutuplaşma/paylaşım çabaları ve bütün bu sürecin baş figüranının da ortaçağ gericiliği olması yatmaktadır.

Bölge halkları, kendilerine karşı sergilenen bu kanlı oyunu adeta korku filmi izler gibi izlemekte, filmin sonunun bir şekilde gelmesini beklemekte ama film uzadıkça uzamaktadır. Tarihin sonu bir türlü gelmemektedir!

Gelmemektedir çünkü, kapitalizm ile her türden gericiliğin iç içe geçtiği bu aşağılık tarihi alaşağı edecek yegane devrimci güç olan işçi sınıfı sahneye çıkmamıştır.

2015 yılı işçi sınıfı ve emekçi kesimler için ekonomik ve sosyal hak kayıpları, grev hakkının fiilen yasaklanması, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının sistematik imha aracına dönüşmesi anlamına geliyorken iki defa kurulan seçim sandığının da “politika malzemesi” olarak sınıf hedef tahtasına konulmuştur.

2015 yılında yaşanan hak kayıplarının geri döndürülmesi, dahası 2016 yılının işçi ve emekçiler için kazanımların çoğaldığı, demokratik cumhuriyet mücadelesinin güçlendiği bir yıl olması için sınıfın “kendiliğinden sınıf” olma halinden “kendisi için sınıf” olma durumuna geçmesi ve bunun için politik sınıf bilincini ilerletmesi gerekmektedir.

İşçi sınıfının “kendisi için sınıf” haline gelmesi, onun salt kapitalist gericiliğin saldırılarına  maruz kalmasıyla değil, saldırıları bertaraf edecek politik birliktelik ile mümkün hale gelebilir. Birlikteliğin merkezi devrimci sınıf partisidir.

***

2016 yılının -“kendiliğinden” kabulu halinde- işçi ve emekçiler için yeni hak gaspları gündemdedir. Asgari ücret zammı adı altında sermayeye teşvik programı planlanmakta, farklılaştırılmış asgari ücret düşüncesiyle asgari ücret azami ücrete dönüştürülmek istenmekte, kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması fikri tekrar gündeme getirilmekte, yarından itibaren başlayacak zamlarla sermayenin yükü emekçilere kesilmek istenmektedir.

Senaryosu böyle yazılmış olsa da yeni yıl henüz başlamamıştır ve henüz yaşanmamıştır.

Yeni yılın işçi ve emekçiler için planlanan senaryosunu terse çevirecek sınıfın mücadele birliğidir. 2014 ve 2015 yılları bunun çok ciddi örnekleriyle geçmiştir.

Belli ki, yeni yıl da şimdiden mücadele yılı olmaya adaydır.

2016 yılı; savaşa karşı barışın, sömürüye karşı eşitliğin, ayırımcılığa karşı birlikteliğin,

ölümlere karşı yaşamın beraberce savunalacağı, tarihin yeniden yazılmaya başladığı bir yıl olsun!

Yeni yılınız kutlu olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir