Çerez Ekonomisi

Maliye Bakanının 3 milyar 300 milyon TL’lik makam aracı harcamalarını devlet bütçesinde “çerez parası” olarak tanımlaması ve cumhurbaşkanının diyanet müdürünü Mercedes marka zırhlı otomobille ödüllendirmesi, seçime iki hafta kala ekonomideki “kaynak” problemi üzerindeki tartışmaları da artırdı. Muhalefet ağırlıklı olarak, makam otomobillerine ve diyanet müdürüne harcanan paraların emekli, dul ve yetim aylığına aktarılabileceğini anlatmakta, iktidar bileşenleri ise “bu daha ne ki, bizde ne para var” açıklamalarına devam etmektedir.

***

Seçim süreci 2002 seçiminden bu yana en şiddetli haliyle “ekonomik vaatlere” odaklanmış durumda. Seçime giren partiler ile “seçmen” arasında bir tür seçim alışverişi söz konusu. Seçimin temel gündeminin verilecek ekonomik yardımların miktar ve biçimine indirgenmesinin temel sebebi giderek yaygınlaşan yoksulluk ve güvencesizliktir. Yoksulluk ve güvencesizliğin gerisinde, “verimliliğe dayalı büyüme” stratejisi gereği(!) işçi sınıfı ve emekçiler üzerinde artırılan sömürü, artan işsizlik, sosyal güvencenin büyük ölçüde ortadan kaldırılması yatmaktadır.

Evet, saraylara harcanan milyarlar da, makam araçlarına saçılanlar da “kaynak israfıdır” ama bakanın da dediği gibi bunlar “çerez parası”dır. Yani, ekonomik rantın sadece görünen kısmıdır. Buz dağının suyun üzerinde kalan çok küçük kısmıdır.

***

Ekonominin çerez kısmını anladık da gerisinde ne var?

Gerisinde ne olduğunu esasen metal işçilerinin iş bırakma eyleminde görüyoruz. Kar oranı en yüksek ve yabancı sermayenin yatırımda en iştahlı olduğu sektörde işçilere düşük ücret, 3 yıllık TİS baskısı, metazori bir sendikal anlayış dayatılmaktadır.

Bunun neticesinde büyüyen büyümekte, boy verip serpilmektedir.

Milyarlarca dolarlık makam araçları da fındık fıstık olmaktadır.

***

Yardımla bahşedilen değil, gerçekten hak olarak ekonomik ve sosyal hakların kazanımı, işçi sınıfı ve emekçilerin birleşik mücadelesi ve bu mücadelenin bugün artık grev çadırlarından seçim sandığına da barajları yıkacak biçimde yansımasıyla yakından ilgilidir. Fındığı, fıstığı sermaye iktidarının boğazına tıkacak budur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir