Genç İşsizliği

Geçen hafta Belçika’daydım. Bu sebeple köşe yazımı da yazamadım. Memleketten sadece bir hafta uzaklaşmak bile birçok “yakıcı” gündem maddesini kaçırmaya yetiyor.

Liege’de bir üniversitede geçirdim günlerimi. Genç işsizliği üzerine bir dizi konferans ve atölye çalışmasına katıldım.

Belçika, çalışanlar arasında eğitim düzeyi en yüksek olan Avrupa ülkesi. Ancak bu “başarı”, konu işsizliğe ve hele ki genç işsizliğine gelince ortadan kayboluyor. Gençler durumun sebebini öğrenmek istiyor. Öyle ya, bir yandan “işsiz kalırsan suçlusu sensindir, demek ki yeterince sertifikan yok. Hadi seni belli bir ücret mukabilinde ‘yaşam boyu eğitim’ programına alalım” diyen yol göstericiler, diğer yandan ise gün geçtikçe zor bulunan bulunsa da elde tutmak zorlaşan işler…

Bir katılımcı şöyle dedi: “Get the job, keep the job” (İşi al, işi tut). Yani mesele sadece işe girmekte değil, orada kalmakta da…

Durum Türkiye’de de aynı. İş değiştirme (turn over) sayısı giderek artıyor gençler arasında. Bir kısım sosyolog, bu durumu Y ve Z kuşaklarının “sıkılgan” yapısına bağlasa da, durum öyle gözükmüyor. Gençler güvenceli ve insan onuruna uygun bir gelir elde edecekleri iş bulamadıkları için “geçici” işlere girip çıkıyor. Ancak, bu geçici işler giderek kalıcı hale geliyor.

Nasıl gelmesin?

Sadece iki kavram üzerinden hareket edelim. Birisi “esneklik” olsun diğeri de “güvence”. Esneklik, dünyanın her yerinde güvencesiz ve baskı altında çalışmayı anlatır. Güvence ise başta iş güvencesi olmak üzere, bir dizi sosyal ve ekonomik hakkı anlatır.

Şimdi Avrupa Birliği merkezi politika metinlerinde başka bir kavram var bu ikisi yerine kullanılan: Esnek güvence (flexicurity).

İşçi sağlığı yerine, iş sağlığı…

Sınıf mücadelesi yerine, sosyal diyalog…

Bu kavramların tümü bütün ideolojik örüntüsü ve politik silahlarıyla hem AB hem de Türkiye halklarının ve ağırlıklı olarak da gençlerinin üzerine çevrilmiş durumdadır.

Günler süren toplantılar ve sohbetler sonunda gençlerin işsizliğinin en önemli sebebini bulduk!

İlk olarak Almanya’da başlayıp (Hartz IV) sonra tüm AB ülkelerine yayılan güvencesizleştirme politikalarıydı gençleri işsiz bırakan. Emeklilik yaşını giderek ileri taşıyan “mezarda emeklilik” yasalarıydı gençleri işsiz bırakan. 2008 Küresel Kapitalist Krizi sonrası tekelci sermayeye destek için harcanan vergilerdi gençleri işsiz bırakan.

İşin kendisi, gençlerin uğruna birbirilerinin üzerine basacağı bir amaç değil, ülke yönetimlerinin sağlayacağı en temel “hak”tı.

Çözüm mücadelede evet ama işi kapma mücadelesi değil, birlikte geleceği inşa etme mücadelesinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir