Osmanlı tipi büyüme

Dün Kültür Üniversitesinin düzenlediği “Türkiye’nin Büyüme Stratejisi” başlıklı konferansa katılan iktisatçılar, mevcut ekonomi politikalarının temel açmazlarına vurgu yaptılar.  AKP iktidarının her fırsatta öğündüğü “dünyaya örnek” büyüme stratejisinin, -sıklıkla vurgu yaptığımız gibi- yoksullaştırıcı ve dış bağımlılığı artırıcı niteliklerine değinildi.

Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, bölüşümün büyümeden çok daha önemli olduğunu ve son dönemde eşitsizliğin hızlandığını ifade etti. Durmuş Yılmaz,  bölüşümün büyümeden sonra ortaya çıkacak bir durum olmadığını ve mevcut üretim yapısının eşitsizliği beslediğine vurgu yaptı. Durmuş Yılmaz,  Merkez Bankası üzerindeki baskıları da eleştiren bir konuşma yaptı. Kendisi de AKP iktidarında Merkez Bankası Başkanlığı yapmış birinin bu “içeriden” tespitleri önemlidir.

Iktisatçı Ege Cansen de konferansta, kapitalist büyümenin ön koşulunun emek sömürüsü olduğuna vurgu yaptıktan sonra, Osmanlı’nın uzun süre istila ettiği ülkelerden haraç alarak büyüdüğünü, ülkeler elinden gidince de borç alarak büyümeye çalıştığını ve para geldikten sonra haraç ile borcu aynı şey sanıklarını söyledi. Benzer bir durumun şimdi de yaşandığını söyleyen Ege Cansen, yabancı sermayeye dayalı büyümenin iyi bir şey sanıldığına vurgu yaptı.

Ak Saraya da Osmanlı’dan örnekle gönderme yapan Ege Cansen, Osmanlı’da Saraylar yapılırken halkın yoksullaştığını anlattı.

Konferansın bir diğer katılımcı Prof.Dr. Erinç Yeldan’dı. Erinç hoca, Türkiye’de büyüme üzerine önemli çalışmaları olan bir isim. 1980 sonrasında (neoliberal politikaların uygulanmaya başladığı dönem) ortalama büyüme hızının düştüğünü vurgulayan Erinç Yeldan, Türkiye’de büyüme hızı trendinin de aşağı yönlü olduğunu aktardı. Bu önemli bir tespit. Çünkü,  geleceğin bugünden de kötü olacağını gösteriyor trendin yönü!

Benzer bir değerlendirmeyi Durmuş Yılmaz’dan yaptı. Ona göre, gelecekte yüzde 3’ü aşacak büyüme görmek hayal.

Konferansa yine konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Emre Alkin de, Osmanlı’ya gönderme yaparak, esas olanın büyüme değil kalkınma olduğu ve bol inşaat yaparak kalkınma saglanamayacağını, halkın tasarruf edecek parasının olmadığını söyledi.

Demek ki, bozuk saat misali de olsa, iktisatçılar da bazen gördükleri gerçekleri konferanslarda(!) söyleyebiliyorlarmış!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir