Paralel Program

62. Hükümet (geçiş hükümeti) programı dün mecliste Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. Tayyip Erdoğan, 61. Hükümet Programını açıklarken: “Sizlerin onayı ile bu Program, Yeni Türkiye’nin inşa edilme kapısını sonuna kadar açacaktır” demişti. Aradan geçen 3 yılın sonunda artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ekonomi alanında dünyanın en kırılgan beş ülkesinden biri haline geldik.
Şimdi, özellikle cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ve kurulan geçiş hükümeti ile birlikte “Yeni Türkiye”nin ortaya çıktığı iddia ediliyor.
Ahmet Davutoğlu’nun dün açıkladığı geçiş hükümeti programı, -her ne kadar her bir cümlesi “Yeni Türkiye” vurgusuyla başlasa da- yeniliğe değil, geçmiş hükümetin başarılarına(?) odaklandı. Davutoğlu, 61. Hükümet döneminde yüksek büyüme hızının ve istikrarının yakalandığını iddia ediyor ama gerçek tam tersi. Hali hazırda cumhuriyet tarihinin en düşük büyüme ortalamasına sahibiz. Programdaki bir diğer iddia “yatırım ikliminin” iyileştiği yönünde. Oysa özellikle doğrudan yabancı yatırımların 2011 sonrası bıçak gibi kesildiği bir dönemden geçiyoruz. AB ülkeleriyle gelir farkının azaldığı iddiası da doğru değil. Daha iki hafta önce yayımlanan Meclis Araştırma Raporunda AB ülkeleriyle kişi başına düşen gelir farkının giderek arttığı açıklanmıştı.
Geçiş hükümeti programındaki bir değer yenilik(!) bir önceki hükümet programından copy-paste (kopyala-yapıştır) bölümlerin de bulunması. İşte örnek: “2023 hedeflerine ulaşma doğrultusunda önümüzdeki hükümet dönemimizde mali disiplin, enflasyonla mücadele ve istihdam esaslı yüksek ve sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sermaye hareketlerinin ve ticaretin serbest olmasını savunmaya devam edeceğiz. Yoksulluk ve fakirlikle mücadelede uyguladığımız güçlü sosyal politikalarla başlattığımız sosyal restorasyon sürecine devam edeceğiz. Hükümet olarak, makro-parasal dengeleri göz önünde bulundururken, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da dikkate alan uygulamaları sürdüreceğiz”.
(61. ve 62. Program)
***
Dün açıklanan program da göstermektedir ki, “yeni hükümetin” sadece adı yenidir. AKP’nin uygulayageldiği yoksullaştırıcı ekonomi politikaları ve rant ekonomisi “azimli bir şekilde” uygulanmaya devam edecektir. Bu yanıyla geçiş hükümetinin bir öncekinin paraleli olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 2015 Haziran seçimlerini de dikkate aldığımızda ekonomik yıkımın yeni yılla birlikte hızlanacağını öngörmek hiç zor değil.
Tüm bunların yanında ekonomi yönetimindeki “paralel” durum varlığını sürdürmektedir. Bir tarafta faize savaş açan bakan ve danışmanlar diğer tarafta ise sermaye gruplarına “güven verme” görevini üstlenmiş bakan ve bürokratlar.
***
Geçiş hükümeti programının geniş halk kesimleri için “yeni” bir durum ortaya çıkarmamasına şaşırmamak gerekir. Yeni olmayan bir şey daha var: İşçiler, emekçiler, yoksul halk kesimleri ve her türlü ayrımcılık mağdurunun kurtuluşu, ancak kendi programlarını ortaya koymaları ve gerçekleşmesi için mücadelelerine bağlıdır.
2015 seçimine giderken geniş halk kesimlerinin çıkarlarına uygun talepler içeren “haklın ekonomi programı”nın ortaya konulması ve birleşik mücadelenin güçlendirilmesi çok önemlidir. Gerçekten “Yeni Türkiye”nin yaratılması buna bağlıdır!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir