Vahşi kapitalizm mi, kapitalizm vahşi mi?

Soma katliamının üzerinden bir hafta geçti. Acı Soma’lıların yüreğinde kor gibi sıcak. Günler geçtikçe Soma madenlerindeki çalışma koşulları da daha fazla gözler önüne seriliyor; küflenmiş solunum maskeleri, katliam anından günler/aylar önce başlayan yangın, göstermelik önlemler ve daha neler neler…
Tüm bu kuralsızlık, baskı ve ilkel çalıştırma yöntemlerini nasıl tanımlayabiliriz?
Bir yol şu: “Bu fabrikada uygulanan yöntemler vahşi kapitalizme örnektir” diyebiliriz. Havuz medyası ve iktidarın kalemşorları sözbirliği etmişçesine bunu savunuyor. Savunuyorlar ama buradan hareketle “yıkılsın kapitalist düzen” demiyorlar. Önerileri Soma’da “iş sağlığı” önlemlerinin artırılması. Yani “kapitalist iş”in güvenceye alınması!
Onlar için durumu “savunamayacakları” noktaya taşıyan tek şey bir anda katledilen toplam işçi sayısıdır. Soma’da bir anda öldürülen işçi kadar bu ülkede bir haftada işçi öldürülmektedir zaten.
Diğer ölenler için söyleyecek sözü olan yok aralarında. Onları ölüme götüren “vahşi kapitalizm” değil, kapitalizmdir çünkü?!
Türkiye büyüsündür, ihaleler gelsindir, kamu kaynaklarına çöreklenilsin ve onların önüne de atılsındır…
Bunların hiçbirinde problem yoktur!
Problem –unutuluncaya kadar- Soma özelinde vurun “vahşi kapitalizme”dir.
Kapitalizmin vahşi olmayan bir hali var mıdır?
Yer altından bulutların üzerine kadar kapitalist üretim ilişkilerinin kurulduğu her yer Soma’dır.
Taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, iş cinayetleri, kar hırsı, sermaye-iktidar-sendika üçgeni yani “ücretli kölelik düzeni” kapitalizmin doğasındadır.
Örneğin, gaz maskesi kullanmak zorunda olmayan çağrı merkezi çalışanlarının muhatap kaldığı kapitalizm nasıl bir kapitalizmdir? Sevimli midir?
Zorunlu göç nedeniyle yurdundan olmuş milyonların mevsimlik tarım işçiliği güzel kapitalizm midir?
Ya da her türlü güvencisizlikle karşı karşıya bırakılan nakış işçileri, tersane işçileri “çağdaş kapitalizm” ile mi karşı karşıyadır?
Hepsine hayır!
Kapitalizmler yoktur, kapitalizm vardır. Hatta kapitalist üretim ilişkileri vardır. Çünkü, kapitalizm bir soyutlamadır. Örneğin bir tekelci-kapitalist bile genel olarak kapitalizmden şikâyetçi olabilir ama bu belirleyici değildir. Belirleyici olan o üretim ilişkisinde (kapitalist) üstlendiği roldür. Bugün Soma’daki işçileri anlıyormuş gibi yapan kalemşorlar gibi…
Kapitalizm kapitalizmdir ve kurulduğu her iklim, her zaman ve her ülkede vahşidir.
Kapitalizm sadece hastalık değil, hastalığı üreten bataklıktır.
Soma katliamı işçi sınıfı ve emekçilere de hatırlatmıştır ki, bataklığı kurutacak tek güç birleşik sınıf mücadelesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir