10. Plan ve Kalkınmacılık – 4

10. Planın “Büyüme Stratejisi” başlığınde 2014-2018 dönemi için yıllık büyüme hızı yüzde 5,5 olarak öngörülüyor. Bu hedefin gerçekleşmesini bırakın ilgili dönemde öngörülen büyüme hedefinin yarısına bile ulaşılması olanaklı değilken bu hedefin konulması –metinde de bahsedilen- 2023 hedefleriyle uyumlu “hoş rakamlar” hayalinden başka birşey değil.
Büyüme konusunda geniş halk kesimlerini ilgilendiren esas hedef “verimliliğe dayalı büyüme stratejisinin” kararlılıkla sürdürülmesi yönündeki beyandır.
2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nda geliştirilen bu strateji hem işsizliğin artmasına hem de mevcut çalışanların çok daha ağır ve düşük ücret koşullarına mahkum edilmesine neden olmuştu. Gelecek beş yıl çalışma ilişkilerinin güvencesizleşmesi ile birlikte çalışma koşullarının da giderek ağırlaştırılacağı bir görüntü sunacaktır.
***
Her ne kadar başbakan “kredi kartı kullanmayın” gibi çıkışlar yapsa da AKP’nin gelecek beş yıl hedefi “faiz lobisini(!)” iştahlandıracak cinsten!
Planın “Mali Piyasalar başlığındaki hedef şöyle:
“Mali piyasalara ilişkin yapılacak düzenlemelerde İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması hedefi gözetilecektir. Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda İstanbul’un Küresel Finans Merkezleri Endeksinde ilk 25 içinde yer alması hedeflenmektedir. Plan döneminde borçlanma araçları nominal stokunun GSYH’ya oranının hızlı bir şekilde artacağı ve bu artışın özel sektör borçlanma araçlarından kaynaklanacağı değerlendirilmektedir.”
Sözde faiz lobisinin def edilmesini, kredi kartı ve diğer borçlanma araçlarının kullanılmamasını bırakın 10. Plan hedefleri gösteriyor ki, gelecek beş yıl içinde Türkiye uluslararası finans-kapitalin yemi haline getirilecektir. Bu durumun işçi ve emekçilere yansıması ise yüksek enflasyon oranları, yüksek faizler ve ekonomik kırılganlığın artması olacaktır.
***
Planın “Maliye Politikası” başlığındaki hedefler ise “yoksuldan al zengine ver” poltikalarının şiddetini artırarak sürdürüleceğini gösteriyor:
“İsrafın önlenmesi, verimlilik artışı sağlanması ve harcama programlarının önceliklendirilmesi suretiyle kamu harcamaları kontrol altında tutulacaktır. Kamu harcamalarının etkinleştirilmesiyle elde edilecek tasarruf ve tahsis edilecek ilave kaynaklar; büyümeyi destekleyecek yatırım harcamalarında, teşviklerde ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacaktır.”
Bu hedefin meali şudur ki, halkın üzerindek ivergi yükü artırılırken, kamu harcamaları azaltılacak ve böylelikle “daha az hizmet” üretilecek ve bu yolla elde edilen “tasarruf” özel kesim sermayenin palazlanması için kullanılacak. Bu plan ile birlikte doğrudur birileri kalkınacak ama bunlar sadece seçilmiş sermaye grupları olacak!
***
“Yatırım Politikaları – Özel Kesim Yatırımları” başlığındaki şu hedef dikkat çekici:
“Yatırımcılara uygun nitelikte yatırım yeri tahsisi yapabilmek için yeterli arsa üretimi sağlanacak, hazine arazileri başta olmak üzere yatırıma elverişli arazilerin envanteri çıkarılacak ve tahsis süreçleri etkinleştirilecektir.”
Bir taraftan “çevrecinin daniskası” olacaksınız diğer taraftan ise özel kesim sermaye için “arsa üretimine” soyunacaksınız. Arsa üretiminin nasıl yapılacağı planda açıklanmamış. Yangın yoluyla orman hükmünü yitirecek araziler mi? Kamuya ait park ve bahçeler mi? Kamusal üretim alanları mı? Belli değil!
***
Planın “Enerji” başlığındaki hedefler gerçekten tüyler ürpertici. İşte bir tanesi:
“Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin Plan dönemi içinde inşası büyük oranda tamamlanacaktır. Ayrıca, Sinop’ta ikinci bir NGS’nin ilk ünitesinin inşasına başlanacaktır. Plan döneminde 5.000 MW’lık üçüncü bir NGS’nin saha belirleme, ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başlanacaktır.”
Alın size doğaya, insana, işçi ve emekçiye, öğrenciye, kadına karşı kalkınma!

Bitti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir