Birlik, Mücadele ve Dayanışma

Bugün işçi sınıfının, emekçilerin, yoksul halk kesimlerinin ve her türlü ayrımcılığa maruz kalan milyonların birlik, mücadele ve dayanışma günü…
Bugün 1 Mayıs!
Kutlu olsun!
***
Bugün 1 Mayıs’ı adına yakışır biçimde; birlik, mücadele ve dayanışma ile kutlamak, mevcut sınıfsal, sosyal, ekonomik, dinsel, kültürel ve cinsel sömürü çarklarının canına ot tıkamanın en önemli adımıdır.
Ancak, içinde yaşadığımız dönem; kıdem tazminatı ve emeklilik hakkı da dâhil olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik kazanımlara el konulmakta olduğu, doğanın acımasızca katledildiği, sağlık sisteminin neredeyse lağvedildiği, bilimseli geçtik parasız eğitim hakkının ortadan kaldırılmakta olduğu, üstyapı kurumlarının yeniden dizayn edildiği, halkın gündeminin iktidar partisi ve onun en yakın destekçisi muhalefet partileri tarafından adeta orta oyunu tadında sığ ve gerici polemiklerle meşgul edildiği, kamu kaynaklarının sermaye sınıfı lehine seferber edildiği, ülkenin uzun ve yıkıcı bir savaşın eşiğine sürüklendiği, sanatsal ve bilimsel üretim alanlarının zapturapt altına alındığı, ekonomi gemisinin lafla yürütülmeye çalışıldığı, iş cinayetlerinin sistematik hale geldiği, açlık ve yoksulluğun veba gibi yayılarak genişlediği bir dönemdir.
Böylesi karanlık ve kazanılmış haklara en ileriden saldırıların pervasızca gerçekleştirildiği bir dönemde, gasp edilen hakların yeniden kazanılması ve mevcutların ilerletilmesi için tek ve dönüştürücü güç –dün olduğu gibi bugün de- işçi sınıfı ve emekçilerdir.
İşçi sınıfı ve emekçilerin bu gücünü kullanabilmesinin yegâne yolu ise her yeni güne 1 Mayıs’a uyanır gibi uyanması ve her günü birlik, mücadele ve dayanışma
içerisinde yaşamasıdır.
***
1 Mayıs’ı alandan ibaret görenlerin ve takla atmakla meşgul olup sınıftan nasıl kaçacağını şaşıranların yolu işçi sınıfının yolu değildir.
Gerek baskıdan yılarak, gerek “yeni düzen”de köşe kapma derdine düşerek, sınıfa ardını dönen sendika yöneticileri bugün gelinen noktada sendikaları işçi sınıfının “doğal” örgütü olma vasfından hızla uzaklaştırmaktadırlar.
***
Yaşananların tümü, açık işçi kitle partisinin sınıf bağlarının her gün biraz daha fazla güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Ancak o zaman her gün 1 Mayıs, her gün birlik, mücadele ve dayanışma günü olur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir