Bonuslu 4

AKP’nin şubat ayı başında aldığı “dindar” nesil yetiştirme kararı ve hemen ardından uygulamaya koyduğu tablet pc’li eğitim (fatih projesi) kampanyası bonuslu 4 yasasıyla taçlandırıldı nihayet. Şubat ayından Mart sonuna kadar, cumhuriyet tarihinin en hızlı yasalaşan tasarılarından biri olarak bonuslu 4, tarihin tozlu raflarında kendine şimdiden yer edinecek gibi duruyor!
Dindarcılık konusu ilk gündeme getirildiğinde, meselenin ekonomik rant kısmı da olacağı aşikardı. Bunun en çıplak göstergesi (o dönemde 8 milyar TL olarak tahmin ettiğimiz) 25 milyar TL’lik (eski parayla 25 katrilyon) tablet pc pastasının standart ihale sistemi dışında dağıtılacak olmasıdır. Bu pasta öyle üstüne mum dikip üflediklerimizden değil, onlarca pasta ve mum fabrikası kurulabilir onunla!
***
Yine yeni yasa ile, özel kesim sermayenin “eğitim piyasasına” balıklama dalmasının da yolu açılıyor. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde onundan fazla” ibaresi yeni yasayla birlikte ortadan kaldırılmış ve özel kesim sermayenin “beceri eğitimi” adı altında ucuz emek-gücü sömürüsü gerçekleştirmesine yol verilmiştir!
***
Yasadaki düzenlemeyle 2547 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı şu şekilde değiştirilmiştir:
“Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir”.
Bu düzenlemeyle Anayasa’daki eşitlik ve “eğitim hakkı” ilkeleri de tarihin tozlu raflarına kaldırılmış oluyor! Eğitim sisteminde herkes eşit olacak ama artık bazıları daha “eşit” olacak!
***
Tüm bu düzenlemeler yanında, bakanlığın özel okullara yönelik yeni teşvik planlaması da ele alındığında; eğitim sisteminin gerçek anlamda bir “piyasa”ya dönüştüğünü söylemek kaçınılmaz.
***
Bir şiirle selamlayalım yeni neslimizi:
“Elinde tablet pc’si,
Önünde kur’an rahlesi,
Cebinde akıllı telefonu,
Okuldan mı geliyon da,
Ciğerimin köşesi”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir