Kifaye Keda!

Son günlerde yaşananlar, Mısır’ı antik çehresini koruyan turistik bir mekân olmaktan çıkartıp, kendi tarihini yazan bir ülke durumuna getirdi. Tunus’ta 17 Aralık’ta Muhammed Buazizi’nin kendi gövdesiyle yaktığı isyan ateşi, bin yıllardır firavunların, imparatorların, din simsarlarının altında ezilen Arap halkları için geleceği -geçmişte olduğu gibi- kendi elleriyle ama bu kez “kendileri için” örebileceklerini gösterdi. Arap halkları şimdi hep bir ağızdan söylüyor: Kifaye Keda! (Artık Yeter!)
***
Nasıl inşa edildiğinin anlaşılması için bile binyıllar geçen Piramitleri inşa ederken ölen yapıcıların ağıtları yankılanıyor o çöl yerinde! Yukarı Mısır’ın (upper Egypt) o siyah derili, kara yazgılı insanları kendi emek-güçleri üzerine kurulu piramidi sallıyor. Bu kez sallanan kapitalist üretim ilişkisinin yarattığı artı-değer piramididir. Mısır’ı son birkaç on yıldır “ucuz emek-gücü deposu”, “yatırım yapılacak yer” olarak duyduk. Yabancı yatırımları ülke içine çekerek yaratılan gelir nüfusun geneli için eşitsiz biçimde dağıtıldı. Nüfusun çok geniş bir kesimi gelirden ancak geçinebilecekleri payı aldılar, onlar piramidin geniş tabanını oluşturdu. Nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturanlar ise gelirin büyük kısmına el koydular, onlar da piramidin tepesini oluşturdu.
***
Mısır’ın işsiz, yoksul ve yoksun bırakılmış kitleleri belki ilk kez çalıştıkça, ürettikçe fakirleşmemenin de mümkün olabileceğini gördüler. İnternet bağlantıları kesildi, yayın yasakları getirildi, Çin gibi kapitalist birikim rejimine eklemlenmiş ülkeler Egypt (Mısır) kelimesinin kullanımını yasakladı. ABD ve diğer erken-kapitalist ülkeler yaşananları, “burjuva demokrasisi” arayışı olarak anlattı.
***
Şimdi sarsılan piramit, tüm kapitalist ülke devletleri için korkudur. Şimdi sarsılan piramit, sadece Arap halkları için değil tüm dünya halkları için umuttur!
***
Şimdi Arap dünyasında yükselen yapı, emeğin yapısıdır: yapıcıların kendi yapısıdır!
***
Yapıyla Yapıcılar
Yapıcılar türkü söylüyor,
yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.
Bu iş biraz daha zor.

Zor mor ama
yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
alt katlarında.
İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar
kanatlarında.
Bir yürek çarpıntısı var
her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde.
Yükseliyor
yükseliyor
yükseliyor yapı kanter içinde.
Nazım Hikmet Ran (1955)
Evrensel, Ekonomik Perspektif, 1 Şubat 2011

“Kifaye Keda!” için 0 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir