İşsizlik: Sorun mu?

Ülkedeki en önemli ekonomik sorun işsizlik. Bu tespiti yapmak için iktisatçı olmak gerekmiyor. Ancak sorunun çözümü için kesinlikle iktidar gücü gerekiyor. İşsizlik dün de sorundu bugün de. Bugünün dünden farkı sorunun giderek kangrenleşmiş olması. Bu kangrenleşmeye paralel olarak iktidar sorunu tedavi etmek yerine kesip atma, yani yok sayma yolunu seçiyor. Tabii bu kesip atma süreci belli bir toplumsal mutabakat ile destekleniyor. Fakat bu mutabakat -aynı Kürt sorununda olduğu gibi- sorunun muhatapları yerine ikincil aktörler üzerinden sağlanıyor.
Hükümet 2009 sonu ve 2010 başında iki çalıştay düzenledi konu ile ilgili. Meselenin işsizliği çözmek değil işsizlik üzerinden sermaye birikimini güçlendirmek olduğunu fark eden sendikaların çalıştaydan çekilmesiyle mutakabat sağlanan kitle; işsizlik yaratan politikaların uygulayıcısı konumundaki kamu kurumları, işveren temsilcileri ve meseleyi tersten okuyan işçi sendikalarına indirgendi. Çarşamba günü de A. Babacan tarafından konu “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı” olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na getirildi. 21 Hazirana kadar taslak metin son halini alacak. Taslak süregelen politikaların devamı niteliğinde önermeler içeriyor: Esnek çalışmanın yaygınlaştırılması, bölgesel ücret farklılıkları yaratılması, mesleki eğitim, önce ekonomik büyümenin sağlanması gibi. Bu önermelerin tamamı iktidarın ve işsizlikten nemalanan kesimlerin işsizliği sorun olarak görmediklerini göstermektedir. Netice itibariyle sorun bilme sorunu değil eyleme sorunudur. Bu sebeple konu ile ilgili çalıştaylar düzenlenmesine gerek yoktur ama sorunun çözümü için hareket etme zorunluluğu vardır. Mevcut haliyle “Ulusal İstihdam Stratejisi” işsizlik sorununu çözmek değil ama sermaye birikimi için olanağa dönüştürme adımlarını meşru ve yasal zemine oturtmanın dışında bir işe yaramaz.
İşsizliğin bu kadar yakıcı bir sorun olarak devam ettiği koşullarda; elbette sorunun, işsizlerin üzerine basarak çalışma koşullarını ağırlaştırma, ücretler genel seviyesini aşağıya çekme, iş güvencesini ortadan kaldırma, esnek istihdam ilişkilerini olağan hale getirme gibi “faydaları”(!) yanında seçim propagandaları için de bulunmaz bir olanak sunduğu aşikârdır. Bu olanak(!) sadece bugün için iktidarı elinde bulunduran kesim için değil aynı zamanda diğer burjuva partileri için de geçerlidir. Örneğin CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkanının parti kongresinde işsizliğin çözümü(?) için heyecanla dillendirdiği “sosyal piyasacı” ve cinsiyetçi yaklaşıma dayalı kadının banka hesabına yatırılan aile sigortası uygulama vaadi de göstermektedir ki işsizlik sorunu iktidar değişse de çözülecek gibi gözükmemektedir.
Elbette gerek iktidara çalıştayda “akıl hocalığı” yapan değerli akademisyenler de, K. Kılıçdaroğlu’na “yeni sihirli formülü” fısıldayanlar da işsizliğin doğrudan kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı bir sorun olduğunu iyi bilirler. Dolayısıyla çözümünü de! Ama bir kez daha biz söyleyelim: işsizlik sorununu çözmek ve herkese insanca çalışacağı iş olanağı sağlamak devletin temel görevidir ve bu anayasal bir zorunluluktur. Devletin sahip olduğu kaynaklar banka hortumlarına, borç faizlerine ve sermaye teşviklerine akıtılmak yerine yeni iş sahalarının kurulumu için kullanılmalıdır. Özel kesim sermaye ile ilgili olarak da, düzensizliğin teşviki yerine; esnek çalıştırmanın yasaklanması, asgari ücretin insanca yaşanacak bir gelir düzeyine yükseltilmesi, kayıt dışı faaliyetlerin sıkı takibi, işten atmaların yasaklanması ve sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasıdır.
Evrensel, Ekonomik Perspektif, 12 Haziran 2010

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir