Go to 4ware

4ware

Ekonomi ve Yönetim Danışmanlığı Ekonomik Araştırma ve Raporlama, İtibar Yönetimi, Kurumsal Finansman, Halka Arz Danışmanlığı, M&A Danışmanlığı, Tahvil İhracı, Finansal Yönetim Danışmanlığı, Aile Anayasası Danışmanlığı, Stratejik Yönetim Danışmanlığı, Proje Danışmanlığı

Go to test4ware

test4ware

Sanayi 4.0 için Durum Analizi, Sanayi 4.0 Skorlama, Dijital Dönüşüm Yol Haritası, 4 Adımda Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Go to edu4ware

edu4ware

Eğitim 4.0 Uygulamaları, İlk-orta Öğretim ve Yüksek Öğretim için Eğitim 4.0 Yol Haritası

segui il tuo corso, e lascia dir la genti

Prof. Dr. Sinan Alçın
İktisatçı, Yazar, Konuşmacı, Ekonomi ve Yönetim Danışmanı

Öğretim Üyesi, Ekonomi ve Yönetim Danışmanı İstanbul Kültür Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Sanayi ve teknoloji iktisadı alanında bilimsel çalışmaları yanında çeşitli gazete ve dergilerde konu ile ilgili yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yazılı ve görsel medyada yazarlık ve yorumculuk yapan Alçın, PERYÖN’ün yayını olanı PY (Popüler Yönetim) Dergisi’nde de ekonomi yazarlığını da sürdürmektedir. Teknoekonomi Politikaları isimli kitabıyla Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de uygulanan sanayileşme politikalarını irdeleyen Alçın, mikro ölçekte firmaların karşı karşıya kaldığı sorunların makro düzeydeki izdüşümlerini yakalamaya çalışmıştır. Teknolojiye dayalı gelişme stratejilerinin olmazsa olmazı olan kuluçka, teknokent ve teknopark konularında da çalışmaları bulunan Alçın, halen İstanbul Kültür Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nin (fİKÜr) direktörlüğünü de yürütmektedir. Sanayi 4.0 konusunda Türkiye’de ilk bilimsel yayına sahip olan Alçın, geliştirdiği 4ware yaklaşımına bağlı olarak sanayi ve hizmet sektörünün sanayi 4.0’daki durumunu analiz ederek skorlayan test4ware (www.test4ware.net) isimli uygulamayı geliştirmiştir. Sanayi 4.0 dönüşümünün insan kaynaklarındaki dönüşümden başlayacağını değerlendiren Alçın, K12 ve yükseköğretim düzeyinde Eğitim 4.0 düzeyini teste yönelik edu4ware isimli uygulamayı da geliştirmiştir. Akademik ve bilimsel çalışmaları yanında üniversite-sanayi işbirliği ve sektöre yönelik saha araştırmaları da bulunan Prof. Dr. Sinan Alçın kurucusu olduğu 4ware Araştırma (www.4ware.com.tr) ile Sanayi 4.0, Ar-Ge alt yapı ve ekonomi alanında yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Prof. Dr. Sinan Alçın

İletişim formu oluşturmak için tıklayınız